Đầu ghi hình HD Analog AvTech

 • DGD1304 đầu ghi hình analog 4 kênh, 2MP, chuẩn nén H.264

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H
  – Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  – Ghi hình và sao lưu: Max 60 IPS @1080P (04 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI
  – HDD: 1 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 1 In, 1 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02, AVX102
  * Chức Năng đặc biệt: Pushstatus, Eazy Networking
  – Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 12V/2A

  2.700.000
 • DGD1008 đầu ghi hình analog 2MP, 8 kênh

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H
  – Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  – Ghi hình và sao lưu: Max 120 IPS @1080P (08 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI
  – HDD: 1 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 1 In, 1 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02, AVX102
  * Chức Năng đặc biệt: Pushstatus, Eazy Networking
  – Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 12V/2A

  3.500.000
 • DGD2404 đầu ghi hình analog 2MP, 4 kênh

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H
  – Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  – Ghi hình và sao lưu: Max 120 IPS @1080P (04 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI
  – HDD: 2 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 1 In, 1 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02, AVX102
  * Chức Năng đặc biệt: Pushstatus, Eazy Networking
  – Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 12V/3A

  3.650.000
 • AVZ 404 đầu ghi hình analog 4 kênh, 2MP, hỗ trợ 2 ổ cứng

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: IP/AHD/TVI/CVI/960H
  – Video Resolution:
  Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  IP: 5MP, 3MP, 1080P, 720P,….
  – Ghi hình và sao lưu:
  Analog, IP: max 120 IPS @1080P (04 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI
  – HDD: 2 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 1 In, 1 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – eSATA: có
  -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02
  * Chức Năng đặc biệt: Push video, Pushstatus, Eazy Networking, IVA
  – ALARM: I/O 4 input (4 input for Push video) 1 output
  -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 12V/3A

  4.750.000
 • DGD 1308 đầu ghi hình analog 8 kênh, 2MP, hỗ trợ 2 ổ cứng

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H
  – Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  – Ghi hình và sao lưu: Max 120 IPS @1080P (08 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI
  – HDD: 2 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 1 In, 1 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02, AVX102
  * Chức Năng đặc biệt: Pushstatus, Eazy Networking
  – ALARM: I/O 4 input (4 input) 1 output
  – Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 12V/3A

  4.950.000
 • AVZ 308 đầu ghi hình analog 8 kênh, 2MP, hỗ trợ 2 ổ cứng

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: IP/AHD/TVI/CVI/960H
  – Video Resolution:
  Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  IP: 5MP, 3MP, 1080P, 720P,….
  – Ghi hình và sao lưu:
  Analog, IP: max 120 IPS @1080P (08 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI
  – HDD: 2 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 1 In, 1 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – eSATA: có
  -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02
  * Chức Năng đặc biệt: Push video, Pushstatus, Eazy Networking, IVA
  – ALARM: I/O 4 input (4 input for Push video) 1 output
  -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 12V/3A

  7.900.000
 • DGD1316 đầu ghi hình analog 2MP, 16 kênh

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H
  – Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  – Ghi hình và sao lưu: Max 240 IPS @1080P (16 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI
  – HDD: 3 SATA HDD (Upto 6TB)
  – Audio: 1 In, 1 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02, AVX102
  * Chức Năng đặc biệt: Pushstatus, Eazy Networking
  – ALARM: I/O 4 input (4 input) 1 output
  – Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 19V/3.42A

  7.950.000
 • AVZ 207 đầu ghi hình analog 8 kênh, hỗ trợ 2 ổ cứng

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Ghi hình và sao lưu:
  1080P 1920 x 1080 pixel với 120IPS
  720P 1280 x 720 pixel với 240IPS
  QHD 960 x 540 pixel với 120IPS
  – Video Output: VGA, HDMI, BNC
  – Video Signal: AHD/TVI/IP/960H
  – HDD: 2 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 4 In, 2 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – eSATA
  -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02
  * Chức Năng đặc biệt: Push video, Pushstatus, Eazy Networking
  – ALARM: I/O 8 input (8 input for Push video) 1 output
  -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 19V/3.42A

  8.100.000
 • AVZ 416 đầu ghi hình analog 16 kênh, 2MP, hỗ trợ 3 ổ cứng

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: IP/AHD/TVI/CVI/960H (tối đa 12 kênh IP )
  – Video Resolution:
  Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  IP: 5MP, 3MP, 1080P, 720P,….
  – Ghi hình và sao lưu:
  Analog: max 480 IPS @1920 x 1080P (16 channels)
  IP: Max 360 IPS @1920 x 1080P (12 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI 1 (4K2K), HDMI 2 (1080P)
  – HDD: 3 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 8 In, 2 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – eSATA: có
  -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02
  * Chức Năng đặc biệt: Push video, Pushstatus, Eazy Networking, IVA
  – ALARM: I/O 8 input (8 input for Push video) 1 output
  -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 19V/3.42A

  14.900.000
 • AVZ8136 đầu ghi hình analog 2MP, 36 kênh

  0 out of 5

  – Chuẩn nén: H.264
  – Video Signal: IP/AHD/TVI/CVI/960H + 4 kênh IP )
  – Video Resolution:
  Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,…
  IP: 1080P, 720P,….
  – Ghi hình và sao lưu:
  Analog: max 480 IPS @1920 x 1080P (16 channels)
  IP: Max 360 IPS @1920 x 1080P (12 channels)
  – Video Output: BNC, VGA, HDMI 1 (4K2K), HDMI 2 (1080P)
  – HDD: 8 SATA HDD (Upto 10TB)
  – Audio: 8 In, 2 Out
  – Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer)
  – User Online: 20
  – Backup: USB2.0 Flash drive, Network
  – PTZ: Có
  – Pushvideo: 9 kênh
  * Chức Năng đặc biệt: Push video, Pushstatus, Eazy Networking, IVA
  – ALARM: I/O 8 input, 1 output
  -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  – Nguồn 19V/4.7A

  34.000.000

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU