KX-100CK bàn điều khiển camera quay quét

6.800.000

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU