KX-9412TN5

87.800.000

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU