KX-SV500T

67.800.000

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU